ทำนายความรัก ดวงธาตุสมพงษ์

ทำนายความรัก ดวงธาตุสมพงษ์ ในตำราโหราศาสตร์ล้านนานั้น มีหลักในการทำนายดวงสมพงษ์จากธาตุ โดยกำหนดให้ปีเกิด เป็นธาตุต่างๆ ดังนี้

ทำนายความรัก ดวงธาตุสมพงษ์

ในตำราโหราศาสตร์ล้านนานั้น มีหลักในการทำนายดวงสมพงษ์จากธาตุ โดยกำหนดให้ปีเกิด เป็นธาตุต่างๆ ดังนี้

ชวด – ธาตุน้ำ (เทวดาผู้ชาย) , ฉลู – ธาตุดิน (มนุษย์ผู้ชาย) , ขาล – ธาตุไม้ (ผีเสื้อผู้หญิง) , เถาะ – ธาตุไม้ (มนุษย์ผู้หญิง)

มะโรง – ธาตุทอง (เทวดาผู้ชาย) , มะเส็ง – ธาตุไฟ (มนุษย์ผู้ชาย) , มะเมีย – ธาตุไฟ (เทวดาผู้หญิง) , มะแม – ธาตทอง (เทวดาผู้ชาย)

วอก – ธาตุเหล็ก (ผีเสื้อผู้ชาย) , ระกา – ธาตุเหล็ก (ผีเสื้อผู้ชาย) , จอ – ธาตุดิน (ผีเสื้อผู้หญิง) , กุน – ธาตุน้ำ (มนุษย์ผู้หญิง)

คำทำนายธาตุสมพงษ์

– ผู้ชายธาตุน้ำ และผู้หญิงธาตุน้ำ : ท่านว่าอยู่ร่วมกันอย่างสุขกายสบายใจ มีความร่มเย็นเป็นสุข ครองคู่ยาวนาน

– ผู้ชายธาตุน้ำ และผู้หญิงธาตุดิน : น้ำกับดินเกื้อหนุนกัน ดังนั้นคู่นี้อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

– ผู้ชายธาตุน้ำ และผู้หญิงธาตุเหล็ก : คู่นี้ครองคู่กันแล้วช่วยหนุนดวงทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะร่ำรวย เจริญก้าวหน้า

– ผู้ชายธาตุน้ำ และผู้หญิงธาตุไม้ : น้ำกับไม้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำย่อมมีไม้ มีไม้ย่อมมีน้ำ ดังนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันสุดๆ ครองคู่กันแล้วร่ำรวย ลาภยศสมบูรณ์

– ผู้ชายธาตุน้ำ และผู้หญิงธาตุไฟ : ครองคู่อยู่ร่วมกันได้ แต่มักมีเรื่องหึงหวง ไม่เข้าใจกัน

– ผู้ชายธาตุดิน และผู้หญิงธาตุดิน : หากได้ครองคู่กันจะอยู่กันยืดยาว เพราะดินนั้นเป็นธาตุที่หนักแน่น มีเหตุผล

– ผู้ชายธาตุดิน และผู้หญิงธาตุน้ำ : หากครองคู่อยู่ด้วยกัน จะมีผู้คอยเกื้อหนุนอยู่ตลอด ไม่ค่อยลำบากในชีวิตคู่

– ผู้ชายธาตุดิน และผู้หญิงธาตุไม้ : ควรหลีกเลี่ยง เพราะครองคู่กันแล้วมักจะอยู่กันไม่มีความสุข

– ผู้ชายธาตุดิน และผู้หญิงธาตุไฟ : หากครองคู่กัน ท่านว่าจะอยู่ดีมีสุข มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่ง ดวงเกื้อหนุนกัน

– ผู้ชายธาตุดิน และผู้หญิงธาตุเหล็ก : มักครองคู่ด้วยกันระยะยาวพอสมควร แต่จะเลิกกันในภายหลัง หรือพลัดพรากกัน อยู่ด้วยกันแล้วมีบุตรมาก

– ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุไม้ : ครองคู่ด้วยกันไม่ดีนัก แม้จะรักกันแต่จะไม่สามารถอยู่กันไม่ได้นาน เพราะดวงข่มกันเอง หาลาภผล เงินทองมิได้เลย

– ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุดิน : คู่นี้ท่านว่ารักกันมาก แต่หากได้ครองกันจะอยู่ไม่นาน มักมีเหตุให้ต้องเลิกรา หรือพลัดพรากกันไป

– ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุน้ำ : ดวงเกื้อหนุนกัน หากได้ครองคู่ มักจะมีความสุข อยู่กันได้อย่างยืดยาว แต่มักเลี้ยงบุตรได้ยาก หรือมีบุตรยาก

– ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุไฟ : คู่นี้มักจะอยู่ด้วยกันได้ระยะหนึ่ง แต่จะต้องมีเหตุให้เลิกกันไปแบบไม่ดีเพราะไฟมักจะเผาผลาญไม้ จึงอยู่ด้วยกันไม่นาน

– ผู้ชายธาตุไม้ ผู้หญิงธาตุเหล็ก : ได้ครองคู่กันแล้วจะอยู่มีมีความสุข ระหองระแหงกันตลอด

– ผู้ชายธาตุไฟ ผู้หญิงธาตุไฟ : ท่านว่าอยู่ด้วยกันไม่ดีนัก หากได้ครองคู่กันแล้วมักตกอับ หาความเจริญไม่ได้ เพราะไฟกับไฟ มักนำมาซึ่งการเผาผลาญ

– ผู้ชายธาตุไฟ ผู้หญิงธาตุน้ำ : ธาตุข่มกันเอง หากได้ครองคู่กัน จะตกไม่ดีมากกว่าดี มักเดือดร้อนเงินทองเก็บเงินไม่อยู่ โชคลาภหนีหาย

– ผู้ชายธาตุไฟ ผู้หญิงธาตุไม้ : จะครองคู่กันในระยะสั้นไม่เกิน 7 ปี แล้วจะต้องมีเหตุให้เลิกรากัน

– ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุเหล็ก :  ดวงคู่กันโดยแท้ มักจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยืดยาวจนตายจากกัน

– ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุน้ำ : หากได้ครองคู่กัน จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง

– ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุดิน : อยู่ด้วยกันแล้วหนุนดวงกัน มักทะให้อีกฝ่ายเจริญรุ่งเรือง

– ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุไฟ : คู่นี้อยู่กันได้ไม่ดีนัก เพราะดวงไม่เข้ากัน อยู่ด้วยกันมักจะมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาท

– ผู้ชายธาตุเหล็ก ผู้หญิงธาตุไม้ : อยู่ด้วยกันแล้วดี มียศศักดิ์ ฐานะ และการงานก้าวหน้า