ชื่อมงคลและอิทธิพลของชื่อ ในปัจจุบัน

ชื่อมงคลและอิทธิพลของชื่อ หากใช้ชื่อที่มีความหมายดี ความหมายมงคล ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง

ชื่อมงคลและอิทธิพลของชื่อ ในปัจจุบัน

ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เรียกขาน แลฃะแยกแยะมนุษย์ออกจากกัน แรกเริ่มเดิมทีมีการใช้ชื่ออย่างเรียบง่ายต่อมา เมื่อหลักวิชาโหราศาสตร์นั้นพัฒนาขึ้น จึงมีความเชื่อกันว่า ชื่อนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าของชื่อได้เช่นกัน หากใช้ชื่อที่มีความหมายดี ความหมายมงคล ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่หากใช้ชื่อที่ไม่ดี ถูกโฉลก หรือมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีแล้ว จะทำให้ชีวิตพบแต่ความยากลำบากได้เช่นกัน

ความเชื่อเรื่องอิทธิพลของชื่อนี้ไม่ได้เป็นความเชื่ออย่างเลื่อนลอย แต่มีการบันทึกไว้ในตำราโหราศาสตร์หลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็นตำราทักษาปกรณ์ หรือภูมิทักษา ที่สามารถทำนายความหมายของชื่อได้โดยอาศัยภูมิ และทักษา ซึ่งหลักๆ แล้วตำราเล่มนี้จะกล่าวถึงอิทธิพลของตัวอักษรต่อเจ้าชะตา แยกเป็นความหมายด้านดีและไม่ดี

นอกจากนั้นแล้ว ตำราอีกเล่มหนึ่ง ที่กล่าวถึงชื่อและอิทธิพลของชื่อ คือตำราประเภทเลขศาสตร์ของการตั้งชื่อ ซึ่งนอกจากจะกล่าวถึงแล้ว ยังมีการทำนายความหมายของชื่อ และการตั้งชื่ออีกด้วย ซึ่งหลักของการทำนายชื่อ ตามตำราเลขศาสตร์ ส่วนมากจะมีการกำหนดแยกตัวอักษรเป็นหมวดหมู่ จากนั้นจะกำหนดตัวเลขตามกลุ่มของตัวอักษร เมื่อจะทำนายให้เอาอักษรในชื่อมาทำการแทนค่า แล้วบวกกัน จะได้ผลรวมซึ่งเป็นคำทำนาย

ปัจจุบันตำราเลขศาสตร์นั้นได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะสามารถให้ผลการทำนายแม่นยำสูง นอกจากนั้นยังเป็นตำราสำหรับการตั้งชื่อมงคลที่โหรยุคใหม่ชอบใช้กัน

อย่างไรก็ตาม การทำนายชื่อ หรือการตั้งชื่อมงคลนั้นไม่ได้หมายความว่า คุณใช้ชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีแล้วชีวิตคุณจะดีตามนั้นเลย เพราะที่จริงมันมีเรื่องของการดูวันเวลาเกิด โฉลก พื้นดวง เพศ วัย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายเข้ามาช่วย ซึ่งการตั้งชื่อมงคล ควรจะให้โหรมืออาชีพตั้งให้เท่านั้น ไม่ควรตั้งเองเพราะการตีความเรื่องทางโหราศาสตร์นั้นมีความสลับซับซ้อน ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้

ยกตัวอย่างเช่น มีคนตั้งชื่อว่า รวยทรัพย์ แต่เอาเข้าจริงแล้วชีวิตเขากลับยากจน ชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะตั้งชื่อเกินวาสนาของตัวเอง อีกทั้งมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อ ทำให้ดวงดาวข่มกันเองและไม่สามารถส่งผลที่ดีได้ ดังนั้นหาก รวยทรัพย์ อยากจะ “รวย” จริงๆ ทางที่ดีคือเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้เข้ากับพื้นดวง และมีอักษรมงคล … ดังนั้น คุณจะเห็นว่า การตั้งชื่อมงคล และส่งผลดี จะต้องดูหลายๆ อย่างประกอบกันด้วย

เรื่องความเชื่อ เกี่ยวกับชื่อ และชื่อมงคลนั้น มันมีผลต่อเจ้าของชื่อจริงหรือไม่ อันนี้มันก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน แต่ถ้าถามผู้เขียนเชื่อว่ามันมีอิทธิพลกับชะตาชีวิตได้จริง โดยการอ้างอิงจากตำราโหราศาสตร์หลายเล่ม และจากการสอบถาม โหร และผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อมงคลครับ