ความหมายของค่าอายตนะทั้ง 6 (ตำราตั้งชื่อมงคล)

ความหมายของค่าอายตนะทั้ง 6 (ตำราตั้งชื่อมงคล) ในยุคหลังตำราอายตนะ ได้มีการนำเอานามสกุล และผลรวมระหว่างชื่อกับนามสกุลมาทำนาย

ความหมายของค่าอายตนะทั้ง 6 (ตำราตั้งชื่อมงคล)

ตำราการตั้งชื่อ หรือทำนายชื่อตามหลักของของอายตนะนั้นเป็นการใช้เลขของดาวพระเคราะห์ทั้ง 8 ตามหลักของภูมิทักษา ในการนำมาเอามาคำนวณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สำหรับการทำนายความหมายของเลข โดยทั่วไปแล้ว มักจะเป็นการทำนายแค่ชื่อ แต่ในยุคหลังตำราอายตนะ ได้มีการนำเอานามสกุล และผลรวมระหว่างชื่อกับนามสกุลมาทำนายด้วย

ผลรวมระหว่างชื่อกับนามสกุล จะมีคำทำนายที่เลข 1-9 เท่านั้น (หากเป็นเลขหลายหลักจะต้องแยกเลขออก แล้วเอามาบวกกัน จนเหลือเลขหลักเดียว) โดยคำทำนายของเลข 1-9 ตามหลักอายจนะ มีดังต่อไปนี้

ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 1 : ท่านว่าชีวิตของเจ้าชะตา จะเป็นคนที่มีความกล้าแข็ง ร้อนแรงเหมือนกับดวงอาทิตย์ มีความกล้าหาญชาญชัย มีวาสนาบารมีสูง เป็นที่พึ่งของคนรอบข้าง เป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้นำที่มี มีคนนับหน้าถือตามากมาย เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง ตลอดจนข้าทาสบริวาร

ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 2 : ท่านว่าหมายถึงความเป็นคนอ่อนโยน มีจิตใจเมตตาปรานี ไปที่ไหนมีแต่คนรักใคร ชื่นชอบการทำบุญทำทาน และการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เป็นคนมีน้ำใจอย่างมาก

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 3 : เป็นคนสันโดษ มักน้อย อดทนอดกลั้น แต่ท่านว่าพื้นดวงไม่ดีนัก เพราะมักเหนื่อย จะต้องเป็นลูกน้อง เป็นคนรับใช้คนอื่น หากตกอายตนะนี้ ให้เปลี่ยนชื่อดีกว่า

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 4 : สื่อความหมายถึงเข้าชะตา มักจะมีจิตใจที่ไม่สงบ ไม่มีสมาธิจดจ่อ มีสิ่งรบกวนจิตใจได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มักขี้น้อยอกน้อยใจ ขี้หลงขี้ลืม

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 5 : พื้นฐานของเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง แต่จะติดที่เจ้าอารมณ์ รักแรง เกลียดแรง โมโหร้าย ท่านว่าไม่ดีนัก

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 6 : หมายถึงชีวิตที่สุขสบย มีวาสนา ผู้คนรักใคร่ มีเสน่ห์ มีผู้อุปภัมภ์ค้ำชู ทำอะไรมักดีตลอดไม่วาจะเป็นการประกอบการค้าขาย หรือรับราชการ ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขมาก

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 7 : มักมีทรัพย์สมบัติมากมาย มากด้วยวาสนาบารมี แต่จะต้องเหนื่อยยากกับคำพูด ทำนองว่า จะต้องใช้การเจรจาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 8 : เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีทรัพย์สมบัติมากมาย เป็นที่เคารพนับถือและยำเกรงของคนรอบข้าง ศัตรูปองร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง

– ค่าอายตนะรวมแล้วได้เลข 9 : วาสนาบารมีสูง เป็นเจ้าคนนายคน ทรัพย์สินศฤงคารมีให้ใช้สอยไม่ขาดมือ ไม่ตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อน มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ